Välkommen till Karlsborgs Konstförening

Välkommen till Karlsborgs Konstförening!

Föreningen har till uppgift att i Karlsborg underhålla och utbreda intresset för konst.

Nedan kommer aktuella inlägg. I menyraden hittar Du styrelsens sammansättning och referat från årets aktiviteter under årtalen.

Karlsborgs Konstförening

Gunborg Lundkvist, ordförande och ansvarig för hemsidan. gunborg.lundkvist@gmail.com

Vinjettbild augusti 2018 – hösten kan anas, blommande ljung med blåvinge . foto Gunborg Lundkvist..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Annonser

Vadstenaresan

Det blev en resa till Vadstena och om den kan du läsa här

Nästa programpunkt blir besök hos Christer Rapp, vi annonserar detta.

Därefter Konst på bio – Cezánne den 26/11.

17 september 2018

Gunborg Lundkvist

Resa maj, utskick och referat van Gogh

Om Konst på bio den 9 april kan du läsa här…

Utskick nr 2/2018 har gått ut till medlemmarna, säg till om du inte fått det så får du en papperskopia.

SKPF resa den 24 maj – Konstföreningens medlemmar är välkomna att delta i SKPFs resa till Borås den 24 maj.  Förfrågningar Lars tel 0722-33 33 78 eller Roger- Margareta tel 105 50. Programmet finns på skpf.se/karlsborg

Obs – Sista anmälningsdag 18 april.

 

Konst på bio måndagen den 9 april klockan 19.00

Konst på bio – VINCENT VAN GOGH

Välkommen till Konst på Bio Casablanca måndagen den 9 april klockan 19.00.

Vi börjar med mingel 18.30.

Arrangörer: Bio Casablanca, Karlsborgs Konstförening och Studiefrämjandet.

Årsmötesreferat – Referat från årsmötet den 17 mars kan du läsa här…

SKPF resa den 24 maj – Konstföreningens medlemmar är välkomna att delta i SKPFs resa till Borås den 24 maj.  Förfrågningar Lars tel 0722-33 33 78 eller Roger- Margareta tel 105 50. Programmet finns på skpf.se/karlsborg

 

2018-03-23

Gunborg Lundkvist

 

 

 

 

 

Utställning, utlottning och utlämning

Nu återstår den programpunkt som kanske är årets höjdpunkt för föreningens medlemmar.

Skall det bli min tur i år?

Utställning av de inköpta konstverken finns nu på biblioteket 13/11-25/11.

Utlottning sker den 22 november klockan 18.30. Då blir det mingel med tipsfrågor och utlottning i vanlig ordning.

Utlämning sker den 25 november klockan 12.00 på biblioteket. Då ser vi helst att vinnarna kan infinna sig, så att vi kan lämna ut i den ordning man vinner. Om du inte kan närvara då, meddela styrelsen vad du helst vill ha av konstverken.

Under 2017 kan du se vad vi haft för aktiviteter i år.

 

14 november 2017

Gunborg Lundkvist