Välkommen till Karlsborgs Konstförening

Välkommen till Karlsborgs Konstförening! läs mer

Vårens program hittar du i fliken ovanför.

Extra aktiviteter därutöver hittar du här i bloggen. Välkommen att delta!

Vinjettbild – Karlsborg.

Konstutlottning den 28 november 2019

Torsdag 28 november 18.30 i Karlsborgs bibliotek berättar Åsa Holm Jalnefur om sin konst.
Glöggmingel! Alla är välkomna!
Utlottning av inköpt konst för konstföreningens medlemmar.
Från och med 19 november finns konsten utställd på biblioteket.
”Vad händer” – Åsa Holm Jalnefur
Se även här under Inköpt konst.