Välkommen till Karlsborgs Konstförening

Välkommen till Karlsborgs Konstförening!

Föreningen har till uppgift att i Karlsborg underhålla och utbreda intresset för konst.

Nedan kommer aktuella inlägg. I menyraden hittar Du styrelsens sammansättning och referat från årets aktiviteter under årtalen.

Karlsborgs Konstförening

Gunborg Lundkvist, ordförande och ansvarig för hemsidan. gunborg.lundkvist@gmail.com

Vinjettbild augusti 2018 – hösten kan anas, blommande ljung med blåvinge . foto Gunborg Lundkvist..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Annonser