Välkommen till Karlsborgs Konstförening

Välkommen till Karlsborgs Konstförening!

Föreningen har till uppgift att i Karlsborg underhålla och utbreda intresset för konst.

Nedan kommer aktuella inlägg. I menyraden hittar Du styrelsens sammansättning och referat från årets aktiviteter under årtalen.

I vår verksamhet samarbetar vi med Studiefrämjandet.

Karlsborgs Konstförening

Gunborg Lundkvist, ordförande och ansvarig för hemsidan. gunborg.lundkvist@gmail.com

Vinjettbild – Adventstid med julpyssel.

foto Gunborg Lundkvist..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 I vår verksamhet samarbetar vi med Studiefrämjandet.

Annonser