Årsmötet den 17 mars 2018

Karlsborgs konstförening har haft årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, vilka leddes av Christina Andreasson. Gunborg Lundkvist omvaldes som ordförande. Tre av styrelsen medlemmar hade valt att avgå och in valdes två nya, Monica Löfwing och Barbro Björklund och Inger Sjöblom gick från suppleant till ordinarie styrelseledamot och till ny suppleant valdes Carita Karlsson. Kvar i styrelsen är Kerstin Pihlemark och Ann-Christine Perströmer (suppleant). Till revisorer omvaldes Roger Eriksson och Christer Lindholm med Lars Gunnarsson som ersättare. Birgit Landström blev ny i valberedningen medan Birgitta Wahlstrand omvaldes. Margareta Holmgren står kvar som ersättare. Avgående ledamöterna Ingrid Eriksson (med i styrelsen sedan 2006) och Karin Pettersson (med sedan 2013) avtackades med varsin blombukett. Åsa Wibjörk, avgående sekreterare var frånvarande. Tjänstgörande ordförande Christina tackades för väl förättat uppdrag med en blomma.                                                                                                                                                               Av verksamhetsberättelsen framgår att 2017 inleddes med Konst på bio, en film om Edvard Munch. Därefter följde årsmöte där utställningstekniker Kjell Törnqvist talade om ”Konsten att hänga konst”. I april anordnades en utställning kallad ”Gömda pärlor” där medlemmarna fick komma med verk som man ville byta eller sälja. Ett tiotal konstverk bytte ägare den dagen. Ett besök gjordes också på Ateljéföreningen Ockra i Hjo. Hösten inleddes med ett besök i Hjo på en föreläsning om Carl Kylberg . Så var det ”Konst på bio” igen, denna gång handlade det om Claude Monet. En bussresa till Karlstad och Lars Lerins Sandgrund anordnades av SKPF, där konstföreningens erbjöds hänga med. Året avslutades med konstutställning av inköpta konstverk och utlottningskväll.                                                                                                                                            Karlsborgs kommuns kulturutmärkelse till en person som gjort mycket för föreningslivet i kommunen gick 2017 till Gunborg Lundkvist som fick 2.000 kr. Mottagaren får inte pengarna för egen del utan det skall gå till den förening man verkar i. Karlsborgs Konstförening fick dela summan med Naturskyddsföreningen.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade konstnärinnan Sigrid Wallskog om sitt konstnärskap och gav åhörarna en intressant inblick i den digitala grafiken.

Därpå följde kaffe och de lottdragningar som hör årsmötet till. Vinnare i dragningen bland de medlemmar som betalat in årsavgiften före 1 mars var Ulla Sjöstrand, som vann en tavla av Ezzard Keymer. Närvarolotteriet vanns av Åke Nilsson, en tavla av Maria Ackeby. Konstföreningen är medlem i den riksomfattande konstföreningen Våga Se  och vann där en tavla av Erik Berglin. Denna tavla lottades ut bland medlemmarna och Kent Hellgren blev vinnare. Biografföreningen Casablanca hade skänkt opera och biobiljetter, vilka lottades ut bland de närvarande. Vinnare blev Ulla Nordstedt, Ingrid Eriksson och Kerstin Pihlemark. Slutligen drogs en vinnare bland de medlemmar som värvat nya medlemmar till konstföreningen och det priset gick till Ann Christin Perströmer, som vann en liten figur av Christina Lindberg.

Kerstin Pihlemark

Karin o Ingrid avtackas17mars 2018 kort KP

Tack Karin och Ingrid för er insats i styrelsen och för trevligt samarbete under åren som gått.  Jag hade inte tillfälle att vara med på årsmötet utan tackar er med Kerstin Pihlemarks bild.

Tack Åsa för dina år i styrelsen och ett gott arbete där, du skall få din blombukett också.

Gunborg Lundkvist

Ordförande