Degas – konst på bio 25/3

Karlsborgs Konstförening i samarbete med Bio Casablanca visade konstfilmen ”Degas, Passion för Perfektion”måndagen den 25/3 kl. 19.00 för en intresserad konstpublik.

Filmen utgår ifrån en omfattande utställning av Degas (1834-1917) verk som finns på The Fitzwilliam Museum i Cambridge med många sällsynta och mångfacetterade verk av konstnären.

Degas hade en strävan efter perfektion genom såväl experiment med nya tekniker och lärdomar från att studera gamla mästare. Han kunde vara frustrerad av en del egna misslyckanden och av sin dåliga syn men hans beslut att fånga vardagen var uppenbar i varje konstverk. Degas behöll själv många av sina teckningar och skulpturer under sin livstid eftersom han sällan blev nöjd med det han gjorde – nu visas dom på utställningen.

Med hjälp av experter, nedskrivna berättelser av hans vänner och brev skrivna av Degas själv ger filmen, vi såg, en mer komplex bild av en av de mest inflytelserika franska konstnärerna i slutet av 1800-talet. Stor konst handlar om passion och Degas är ett fint exempel på det. Han var inflytelserik på sin tid och är så även idag.

Regi: David Bickerstaff
Producent: Phil Grabsky
Musik: Asa Bennett