Årsmöte med Konstföreningen

Medlemmarna kallas till årsmöte 16 mars klockan 14.00 i Pingstkyrkan, se vårens program här.

Programmet skall du nu ha ha fått per e-post eller i brevlådan..

10 februari 2019

Gunborg Lundkvist

Ansvarig för hemsidan

Annonser

God fortsättning…

God fortsättning på det nya året önskar vi medlemmar och övriga!

Vi jobbar med ett utskick som kommer inom kort. Betala gärna in medlemsavgiften 150 kr redan nu på

plusgiro 66 04 53- 2. Glöm inte ange namn och adress.

Utlovat besök hos Christer Rapp i Skövde blir den 12 mars klockan 18.00.

Årsmöte den 16 mars klockan 14.00 i Pingstkyrkan.

Men som sagt, närmare info kommer i utskicket.

2019-01-23

Gunborg Lundkvist

Ordförande