Paul Cézanne – Konst på bio

Konst på bio 26 november 2018

En fåtalig publik kom till biografen denna måndagskväll då Konstföreningen och Biografföreningen med stöd av Studiefrämjandet visade filmen om Cézannes portträttkonst. De som kom kan man kalla entusiasterna och det var många lovord över filmen när den var slut.

Vid mingelstunden kunde de närvarande se en mycket vacker rödgul måne komma upp ur Vättern vid Vanäs udde. Det blev en trolsk inledning till filmförevisningen.

I salongen togs vi med till Aix där konstnären hade sin ateljé och genom hans brevväxling fick vi ta del av hans tankar och utveckling genom hela konstnärskapet. Googlar man (vilket man ju gör idag) på Cézanne, kan man läsa på Wikipedia att han var en av de viktigaste europeiska bildkonstnärerna under det sena 1800-talet och inspirerade bland annat Pablo Picasso och utvecklingen mot kubism.

På hemvägen tänkte jag på vad mycket brevväxlingar har betytt för eftervärlden.Vad lämnar vi efter oss, vi som hela tiden döstädar och slänger. Brev skriver vi heller inte, vi finns bara på Facebook.

2018-11-27

Gunborg Lundkvist

Ordförande i Karlsborgs Konstförening

och ansvarig för hemsidan.