Program våren 2018

Karlsborgs Konstförening – Utskick nr 2 2018

Konstföreningsmedlemmar!

Årsmöte -Nu har vi haft årsmöte 17/3  och i styrelsen har vi fått några nya ledamöter. Omval på ordförandeposten, Gunborg Lundkvist.

Nya ordinarie ledamöter Barbro Björklund, vice ordförande och Monika Löfving, sekreterare. Inger Sjöblom gick upp som ordinarie ledamot. Suppleanter Ann-Christin Perströmer omval och Carita Karlsson nyval.

Kerstin Pihlemark kvar i styrelsen som kassör.

Styrelseförteckning finns här..

Konst på bio – Påminnes om Konst på bio som tidigare annonserats. 9/4 klockan 19.00 med mingel 18.30. Casablanca.

Vi ser filmen om Vincent van Gogh.

Bussresa till Borås den 24/5 med besök på Textilmuseet.

SKPF resa den 24 maj – Konstföreningens medlemmar är välkomna att delta i SKPFs resa till Borås den 24 maj.  Anmälan och förfrågningar Lars tel. 0722-33 33 78 eller Roger-Margareta tel. 105 50. Programmet finns på skpf.se/karlsborg. Sista anmälningsdag 18 april.

Då vi de senaste åren anordnat konstresor i egen regi har det varit svårt att få tillräckligt antal deltagare för en lönsam resa. Vi välkomnar därför ett samarbete med SKPF.

Vadstena – Vi nöjer oss med detta under våren och sommaren, men har kikat lite på vad som finns på ”andra sidan” d.v.s. Vadstena. Där finns under sommaren en fin utställning som pågår till den 2/9.

Är du intresserad av en utflykt dit med samåkning i egna bilar så säg till Gunborg, så ordnar vi det i slutet av sommaren. Man kan åka hur många gånger som helst till den trevliga staden Vadstena.

Vi letar andra ställen också givetvis.

Medlemsavgiften 2018 – Vi saknar en del medlemsavgifter för 2018. Om du känner på dig att du kanske inte har betalat kontakta Kerstin Pihlemark. Vi hoppas att det inte är avsiktligt utan att du hänger med oss ett tag till.

Betala 150 kr på plusgiro 66 04 53-2, ange tydligt namn.

Vi önskar alla medlemmar en fin sommar.

Styrelsen

Kontaktpersoner

 Ordförande Gunborg Lundkvist

Gamla vägen 19

546 34 Karlsborg

tfn 0708-711715, 0505-40092

e-post gunborg@carlsborg.net

Kassör Kerstin Åseby Pihlemark

Mellangatan 13B

546 30 Karlsborg

tfn 0505-459480

e.post stinagreta40@outlook.com

Studiefr.jpg

Våra. arrangemang sker i samverkan med Studiefrämjandet.

 

 

 

 

 

 

 

Annonser