Program hösten 2018

Konstföreningsmedlemmar!

Viktig information om dina personuppgifter.

Den 25 maj började en ny EU-förordning gälla för hela EU som heter GDPR. Denna kommer att ersätta den tidigare svenska personuppgiftslagen, PUL. Kraven skärps i och med denna lag på hur företag, organisationer och föreningar behandlar dina personuppgifter. En viktig del i denna lagstiftning är att alla privatpersoner ska informeras om hur personuppgifter används, lagras och hanteras av alla som kan tänkas göra detta.

 Karlsborgs Konstförening hanterar dina personuppgifter på följande sätt.

Vi har i vårt register uppgifter om ditt namn, adress , Har du lämnat ditt telefonnummer och e-postadress så har vi det också. Vi använder registret till de utskick som krävs för meddelanden till medlemmarna.

 Det är ordförande och kassör som ansvarar för registret.

Vi delar givetvis inte med oss av dessa uppgifter till annan person, organisation eller företag.

Det händer ibland att vi fotograferar personer vid våra aktiviteter. Bilderna kan läggas in på vår hemsida.

Hör du till dem som inte vill synas där så meddela i så fall fotografen vid tillfället.

Höstens program 2018

15/9 – Utflykt till Vadstena och nu med besök på Ellen Keys Strand. Se separat inbjudan här.

I övrigt blir höstens program ett besök hos Christer Rapp i Skövde. Han har en fin konstsamling som han visar för intresserade konstföreningsmedlemmar. Ingen tid bokad ännu, men vi annonserar detta på anslagstavlan.

Sedvanlig utlottning och utställning på biblioteket i november, 19-30/11 med utlottningskväll i den 28/11 och utlämning lördagen den 1 december klockan 12.00.

Konst på bio måndagen den 26/11 – vi visar Cézanne och börjar som vanligt med mingel klockan 18.30, filmen börjar klockan 19.00.

Till höstens aktiviteter hälsar vi medlemmar och övriga intresserade välkomna.

Karlsborg i augusti 2018

Styrelsen

Ovanstående utskick till medlemmarna skall nu gått ut via e-post till dem som vi har adresser till. Ett litet problem uppstod med utskicket, men jag hoppas att alla fått det nu. Övriga skall ha fått det som papperskopia.

Karlsborg 5 augusti 2018

Gunborg Lundkvist

ansvarig för hemsidan

 

Annonser