Utställningen Gömda pärlor

 

I några år har vi funderat på hur vi skulle arrangera en utställning, som vi kallar Gömda pärlor.

Säkert finns det mycket som står i garderoberna och inte får plats på någon vägg.

Det blev till slut en liten utställning på biblioteket där medlemmarna kunde lämna in något konstverk för försäljning eller byte.

Detta skedde den 22 april och ett 10-tal medlemmar hade lämnat in ett 25-tal verk. Någon större respons från allmänheten, som också var välkommen, fick vi dock inte.

Men det blev i alla fall en stunds utbyte av tankar kring konsten och konstens värde.

Några verk bytte ägare och de andra fick återgå till garderoben.

25 april 2017

Gunborg Lundkvist